O mě (stručné CV)

Jsem výzkumníkem, vysokoškolským pedagogem a nyní také ředitelem výzkumného ústavu na Pedagogické fakultě UK (ÚVRV). Věnuji se vzdělávací politice, k čemuž mě přivedl již před mnoha lety prof. Jiří Kotásek. Tematicky se zaměřuji především na vzdělanostní nerovnosti, kvalitu učitele a evaluaci (sebe- i externí) školy ii hodnocení žáků. Často porovnávám situaci v českém vzdělávání se zahraničím, což otevírá řadu otázek, které bychom si jinak nekladli. Případně se snažím hledat odpovědi na často kladené otázky, na základě dostupných dat. Tento blog vznikl proto, abych se s Vámi o některé postřehy podělil a také abych získal zpětnou vazbu od Vás. Věřím totiž, že zkvalitňování vzdělávání je možné pouze pomocí dialogu všech zainteresovaných aktérů.

Pro zájemce o strukturovanější CV přikládám jeho stručnou verzi.

Vzdělání
 • 2005 Ph.D., obor pedagogika
  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  disertační práce: Možnosti zjišťování a měření obtížnosti didaktického textu
 • 2009 PhDr., obor pedagogika
  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1999 Mgr. , obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ,
  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Zaměstnání
 • 2002-stále
  Pedagogická fakulta UK v Praze, vědecký pracovník (od září 2014 ředitel ÚVRV)
 • 2002
  Centre for Modern Education, s.r.o a Scio, o.p.s. – e-learning project leader (www.zaskolou.cz)
 • 1999-2000
  Učitel na ZŠ v Praze
Zahraniční zkušenosti
 • 2017 – Institute of Education, University of London, Oxford University and University of Cambridge (2 týdny)
 • 2010 – University of Oxford, Department of Education (2 týdny)
 • 2007 – Institut national de recherche pédagogique (INRP), Francie (2 měsíce)
 • 2006 – Institute of International Education (IIE), Stockholm University, Švédsko (10 dní)
 • 2006 – Comparative Education Research Center (CERC), University of Hong Kong (2 týdny)
 • 2001 – University of Joensuu, Finsko (3 měsíce)
 • 2000 – University of Kentucky, USA (4 měsíce)

Výběr z publikací

podrobněji profily zde: ResearchGate (včetně plných textů publikací i preprintů), Google Scholar, či ORCID

Knihy a kapitoly v knihách:

 • Greger, D., Simonová, J., Straková, J.(Eds.) (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7290-861-5.
 • Greger, D. (Ed.) (2015). Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7290-860-8.
 • Greger, D. (2015). Educational policy in the Czech Republic: 25 years of educational transformation and growing inequalities. In Corner, T. (Ed.) Education in the European Union: Post-2003 Member States. Bloomsbury academic, s. 75-92. ISBN 978-14-725-2228-3 .
 • Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Educational Policies and Inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-23030-203-7.
 • Starý, K.; Dvořák, D.; Greger, D.; Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2087-9.
 • Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Tome II : Quel devenir pour l’égalité scolaire? Lyon: ENS Éditions. ISBN 978-2-84788-322-0.
 • Ježková,V.; Dvořák, D.; Greger, D.; Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2021-3.
 • Walterová, E.; Černý, K.; Greger, D.; Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1882-1.
 • Gorard, S.; Smith, E.;  Greger, D.; Meuret, D. (2010). Equity in Education: An International Comparison of Pupil Perspectives. Palgrave Macmillan. 256 s. ISBN 978-0230230255.
 • Walterová, E.; Greger, D. a kol. (2009). Přechod žáků ze základní na střední školu. Pohledy z výzkumů. Brno: Paido, 2009. 108 s. ISBN 978-80-7315-179-9.
 • Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2008). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Conceptions, mises en oeuvres, débats. Lyon, France: INRP. 459 s. ISBN 978-2-7342-1121-1.
 • Greger, D.; Ježková, V. (Eds.) (2006). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha : Karolinum. ISBN 80-246-1313-1.

Výběr z článků v časopisech

 • Straková, J.; Simonová, J.; Greger, D. (2018)  Improving maths results: does teachers’ academic optimism matter? A study of Czech lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvement. DOI:10.1080/09243453.2018.1446449. https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1446449
 • Straková, J.; Greger, D. & Soukup, P. (2017). Factors affecting the transition of fifth-graders to the academic track in the Czech Republic. International Studies in Sociology of Education. http://dx.doi.org/10.1080/09620214.2017.1290541 .
 • Jones, K., Tymms, P., Kemethofer, D., O’Hara, J., McNamara, G., Huber, S., Myrberg, E., Skedsmo, G. & Greger, D. (2017). The unintended consequences of school inspection: the prevalence of inspection side-effects in Austria, the Czech Republic, England, Ireland, the Netherlands, Sweden, and Switzerland, Oxford Review of Education, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2017.1352499.
 • Greger, D.; Kifer, E. (2012). Lost in translation: Ever changing and competing purposes for national examinations in the Czech Republic. Journal of Pedagogy, Vol. 3, No. 1, pp. 43–81. ISSN 1338-1563. (DOI 10.2478/v10159-012-0003-y)
 • Straková, J.; Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, 2013, roč. 7, č. 3, s. 73–85. ISSN 1802-4637.
 • Greger, D. (2012). When PISA does not matter? Case of the Czech Republic and Germany. Human Affairs, 2012, Vol. 22, No. 1, pp. 31–42. ISSN 1210-3055. (DOI: 10.2478/s13374-012-0004-5)
 • Greger, D. (2011). Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post-socialistických zemích. Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s.9–22. ISSN 1802-4637.
 • Greger, D.; Chvál, M.; Walterová, E.; Černý, K.  (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, roč. 3, č. 3, s.51 – 78. ISSN 1802-4637.
 • Chvál, M.; Greger, D.; Walterová, E.; Černý, K. (2009). Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky. Orbis scholae, roč. 3, č. 3, s. 79 – 102. ISSN 1802-4637.